Bokningsvillkor


Avbokningsregler

Ingen återbetalning sker vid avbokning eller uteblivet besök.

Fram till 48 timmar innan bokad tid finns möjligheten att avboka eller flytta bokad tid. Vid avbokning erhålls ett presentkort motsvarande bokningens värde.

Presentkortet är giltigt i 12 månader.

Force Majeure

I händelse av naturkatastrof, krig, statlig reglering, eldsvåda, olyckshändelse, epidemi/pandemi eller annan motsvarande omständighet utanför Fagerlinds Tids (Deadbolt AB) kontroll äger bolaget rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller på annat sätt omdisponera bokad tid och spel.

Villkor

Kom i tid för genomgång av regler och säkerhetsinstruktioner innan spelet.

Samtliga deltagare har läst, förstått och accepterat bokningsvilkoren.

Vid sen ankomst dras det på er speltid.

Bokningen är bindande och ingen återbetalning sker.

Priset är det samma, oavsett ålder.

Rekommenderad lägsta-ålder i målsmans sällskap är 13 år.

Bokning är bara giltig om betalning genomförts med undantag för betalning med faktura eller presentkort.

För företag som betalar med faktura gäller samma bokningsvillkor.

För betalning med presentkort gäller samma bokningsvillkor.

Vid uteblivet besök återbetalas ingen deltagaravgift.

Vid uteblivet besök debiteras företag som valt att betala med faktura.

Vid uteblivet besök betalat med presentkort förbrukas det presentkortet.

Fagerlinds Tid förbehåller sig rätten att neka och/eller avisa uppenbart alkoholpåverkad deltagare från spelet.

Fagerlinds Tid förbehåller sig rätten av avisa deltagare som, trots varning från spelledaren, fortsatt uppvisa aggressivt beteende och/eller vårdslöshet mot inredning och/eller rekvisita. Detta utan återbetald deltagaravgift.

Om spelet skulle bli ospelbart på grund av deltagares vårdslöshet gentemot inredning och/eller rekvisita återbetalas ingen deltagaravgift och spelet kan komma att avbrytas.

Om deltagare med uppsåt och/eller vårdslöshet har sönder rekvisita och/eller inredning kan denne komma att bli ersättningsskyldig.