Bokningsvillkor


Bokning är bara giltig om betalning genomförts med undantag för betalning med faktura eller presentkort.

Vi bokning med faktura eller presentkort ska bekräftelse skickas från Fagerlinds Tid.

För företag som betalar med faktura gäller samma bokningsvillkor.

För betalning med presentkort gäller samma bokningsvillkor.

Anländ 15 minuter innan bokad tid för genomgång av regler och säkerhetsinstruktioner. Vid sen ankomst dras det på er speltid.

Vid uteblivet besök återbetalas ingen deltagaravgift.

Vid uteblivet besök debiteras företag som valt att betala med faktura.

Vid uteblivet besök betalat med presentkort förbrukas det presentkortet.

Avbokning måste ske senast 48 timmar innan spelstart för återbetalning av bokningsavgift.

Ombokning måste ske senast 24 timmar innan spelstart. Ombokning får bara göras en gång per bokad tid.

Fagerlinds Tid förbehåller sig rätten att neka och/eller avisa uppenbart alkoholpåverkad deltagare från spelet.

Fagerlinds Tid förbehåller sig rätten av avisa deltagare som, trots varning från spelledaren, fortsatt uppvisa aggressivt beteende och/eller vårdslöshet mot inredning och/eller rekvisita. Detta utan återbetald deltagaravgift.

Om spelet skulle bli ospelbart på grund av deltagares vårdslöshet gentemot inredning och/eller rekvisita återbetalas ingen deltagaravgift och spelet kan komma att avbrytas.

Om deltagare med uppsåt och/eller vårdslöshet har sönder rekvisita och/eller inredning kan denne komma att bli återbetalningsskyldig.